Tìm kiếm trang này

|iOS 11| Có gì mới trong hệ điều hành mới của Apple phát hành vào ngày 19/9 này.

൩. Trung tâm kiểm soát: được bố trí gọn gàng hiển thị bằng thao tác lướt từ dưới đáy màn hình lên.
൩.Chụp ảnh màn hình và tùy biến tùy thích: cắt, vẽ, viết và ký tên.


൩. Trợ lí ảo Siri sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và có chút thông minh hơn
൩. Quay phim màn hình: bày ai đó làm cái gì trên iPhone quả không thể dễ dàng hơn nữa.
൩.Giữ vuốt để hiển thị đa nhiệm: vuốt để hiển thị các chương trình đã chạy trước đó, chuyển đổi qua lại giữa các chương trình dễ dàng.

൩. Hiển thị đa nhiệm và sử dụng 4 ngón tay để thoát đồng thời 4 ứng dụng.

൩.Ghi chú hữu ích hơn: ngoài việc cho phép chèn vào ghi chú bảng biểu(table) gồm các ô và cột; kéo thả cũng làm tăng thêm tiện ghi cho ứng dụng ghi chú này.
൩. Đủ thông minh để tự trả lời tin nhắn khi bạn đang lái xe: an toàn là trên hết và đi xe mà nhắn tin thì cực kỳ nguy hiểm.
 ൩. Thêm trình quản lý tập tin: giúp bạn làm chủ hơn với dữ liệu trên máy của mình.

Và đương nhiên là nhiều hơn thế.