Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

[Apple] Face ID trên iPhone X mới ra mắt là thứ đáng giá nhất.

# Sự kiện tháng 9 đặc biệt của Apple đã giới thiệu nhiều công nghệ mới đến công chúng.
# Face ID là tính năng mở khóa điện thoại bằng cách nhận dạng khuôn mặt, được xem là đáng giá ra mắt trong sự kiện này.

# Công nghệ này sử dụng hệ các mạng thần kinh tích hợp trong con chip A11 để xử lý dữ liệu nhận dạng khuôn mặt.

# Xác suất một người có thể mở điện thoại của bạn theo Tim Cook là một phần triệu, một con số rất ấn tượng và tuyệt vời.

# Thuật toán không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như: trang điểm, ánh sáng, sự già đi, phẩu thuật thẩm mỹ, tai nạn... do tính năng học khuôn mặt.

# Nếu là thông tin chính xác như lời nói thì đây sẽ là thuật toán khả thi nhất từ trước đến nay mở ra hướng mới cho dạng khuôn mặt để phát triển nhà thông minh theo hướng [Hiểu và điều khiển] và đặc biệt hơn phục vụ cho phát triển các kịch bản an ninh của ngôi nhà.