Tìm kiếm trang này

[Kỹ thuật quảng cáo ] Nhắm mục tiêu quảng cáo bằng từ khóa phổ biến

# Quảng cáo trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến, hiệu quả , chi phí thấp.
# Có các hình thức phân phối quảng cáo trực tuyến: mạng tìm kiếm; mạng xã hội; quảng cáo phân phối qua website thu hút nhiều lượt truy cập.
# Một số nhà cung cấp dịch trên như Google AdWords, Facebook Ads, Micro Ads, Bing và yahoo,...
# Sản phẩm của bạn cần nhắm tới một vùng địa lý nhất định, với sản phẩm hoàn toàn mới làm thế nào để đưa thông tin đến khách hàng qua từ khóa liên quan đến sản phẩm.
# Khách hàng sẽ không sử dụng từ khóa mà bạn đưa ra bởi vì họ không biết về sản phẩm của bạn, họ chưa quan tâm đến.
# Nhắm mục tiêu quảng cáo bằng từ khóa phổ biến đó là sử dụng các từ khóa phổ biến của đa số người dùng tại một vùng địa lý để tiếp cận giới thiệu sản phẩm của công ty.
# Google Trends giúp bạn xác định phổ biến một cách dễ dàng.
(Số liệu lấy từ google trends với từ khóa quan tâm tại tỉnh Quảng Trị, Việt Nam năm 2015)

# Chẳng hạn, có thể dùng từ khóa mod skin lol để tiếp cận một sản phẩm nhà thông minh