Backlink và Forwardlink

# Backlink là cách để lại địa chỉ trang web của bạn trêm một trang khác. Từ đó máy tìm kiếm như google, bing, yahoo,... sẽ tìm thấy trang của bạn dễ dàng hơn. 

# Không phải lúc nào việc đặt backlink cũng thuộc về bạn, chỉ một số bài viết thường đưa địa chỉ website của bạn vào để chỉ nguồn dữ liệu.

# Forwardlink thường được biết đến sau quá trình tìm kiếm của các máy chủ tìm kiếm.

"Chủ động hơn trong việc lập danh sách các trang đã sử dụng địa chỉ website của bạn"