Tìm kiếm trang này

Máy tính của bạn có thể trở thành công cụ tính toán của một tổ chức

  • Tốc độ mạng ngày càng cao, khi mà công nghệ truyền dữ liệu bằng cáp quang (Fiber) dần thay thế cáp đồng truyền thống.
  • Giải pháp IT đã thay đổi với công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) .
  • Một ngày nào đó bạn phát hiện ra rằng máy tính của mình đã bị một ai đó cài phần mềm và trở thành một nút tính toán (node calcu) trong mạng lưới.

(Một kết nối hoàn hảo)