GoPro hiện cho phép bạn biến Hero 8 thành webcam

Bạn có thể không sử dụng nhiều camera hành động ngoài trời của GoPro, trong đại dịch coronavirus, vì vậy GoPro giúp bạn dễ dàng sử dụng c...