Cha đẻ phần mềm gõ tiếng việt Unikey hiện tại ra sao?

Ra đời năm 1994,  Unikey  đã có 26 năm tồn tại, phát triển nhưng vẫn giữ nguyên tính ổn định và hiệu quả. Đây là sản phẩm của anh Phạm Kim L...