Toàn văn Thông điệp Liên bang của Trump 2020

Thưa Chủ tịch Hạ viện, Phó tổng thống, các thành viên quốc hội, Đệ nhất Phu nhân Mỹ và tất cả người dân. Ba năm trước, chúng ta phát ...