Tự làm khóa cửa thông minh với hai dòng lệnh

Điều khiển đóng và mở khóa sử dụng điện thoại bằng cách kiểm tra kết nối bluetooth