[SA] Iran các nguy cơ về không gian mạng và tấn công bằng Drone.

Science American đã nói chuyện với Chris Meserole, một chuyên gia về chính sách đối ngoại và chuyên gia về trí tuệ nhân tạo và ...