Blockchain: Xu hướng mới trong thanh toán

Blockchain là một nền tảng công nghệ giúp ghi chép dữ liệu theo phương thức sổ cái phân tán trên nền tảng các máy tính ngang hàng (P2P), sử ...