Facebook chính thức cung cấp công cụ bán hàng trực tuyến

# Như dự báo của VTMIDEAS tại bài viết ( Xem bài viết ) , Facebook chính thức cung cấp công cụ bán hàng trực tuyến. (Công cụ được khoanh màu...