Tìm kiếm trang này

Volkswagen cho biết họ sẽ đầu tư 20,38 tỷ USD để chế tạo pin cho xe điện

Volkswagen cho biết họ sẽ đầu tư 20,38 tỷ USD để chế tạo pin cho xe điện, một động thái mà công ty cho biết sẽ tạo ra 20.000 việc làm và tạo...