AI Home sẽ thay thế Smart Home vào cuối năm 2018

൩. Khi mới bắt đầu, nhà thông minh đơn giản được hiểu là có thể điều khiển thiết bị qua điện thoại thông minh hoặc từ một bảng điều khiển cả...

Một số điểm cần lưu ý khi vận hành và sử dụng nhà thông minh

Sau khi hệ thống Nhà thông minh được đưa vào sử dụng, việc vận hành chúng để phát huy hiệu quả thì vai trò của người sử dụng(NSD) quan trọng...