Tìm kiếm trang này

Lý thuyết vật chất tối của Stephen Hawking tiếp tục được giải mã

Các nhà khoa học đã hợp tác để giải quyết một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Họ dự kiến tiến hành kiểm chứng một dự đoán được đưa ra...