Bọc màng nhôm cứu cây lớn nhất thế giới khỏi cháy

Lính cứu hỏa California sử dụng màng nhôm bọc kín quanh gốc cây cự sam General Sherman, cây lớn nhất thế giới theo thể tích, để ngăn tác độn...