[Video] Lập trình cho trẻ em Microbit

Dưới đây là hơn 30 video giúp các bạn làm chủ kiến thức về lập trình điều khiển Microbit

Không có nhận xét nào: