[30 video] Video tự học lập trình Microbit

Dưới đây là hơn 30 video giúp các bạn làm chủ kiến thức về lập trình điều khiển Microbit

Microbit 01: Hiển thị trái tim- phần 1- ở nhà tránh Covid19
https://youtu.be/rTHfQYalpmQ

Microbit 02: Bài thực hành số 1 của bé Tuệ Đan 5 Tuổi, ở nhà tránh Covid19
https://youtu.be/HWR5kLU84mY

Microbit 03: Bài thực hành số 2 của bé Tuệ Đan 5 Tuổi ở nhà tránh Covid19
https://youtu.be/-4CjUKqFX7M

Microbit 04: Điều khiển bánh xe quay,-ở nhà tránh Covid19
https://youtu.be/QYUieYNu4jg

Microbit 05: Bấm nút A, B thì bánh xe quay trái, phải- ở nhà tránh Covid19
https://youtu.be/_ra4MyNv6YU

Microbit 06: Xe phát âm thanh, còi- ở nhà tránh Covid19
https://youtu.be/6EbXVbTGxXg

Microbit 07: Bài thực hành 3, bánh xe quay - ở nhà tránh Covid19
https://youtu.be/BIqroMbhjao

Microbit 08: Đọc khoảng cách và hiển thị lên màn hình LED- ở nhà tránh Covid19
https://youtu.be/LaKNIyMddDY

Microbit 09: Gặp vật cản thì rẽ phải - ở nhà tránh Covid19
https://youtu.be/7xWWaHD4_EI

Microbit 10: Gặp vật cản thì rẽ ngẫu nhiên và khắc phục một số hạn chế trong chương trình kế trước
https://youtu.be/8fYBKaZ5cns

Microbit 11: Ra khỏi đường màu đen thì dừng lại
https://youtu.be/l7JgNLmSR0M

Microbit 12: Rẽ trái phải khi lệch khỏi đường màu đen.
https://youtu.be/hEe-LUwoSv4

Microbit 13: Tạo đường đi và kiểm tra hoạt động của xe tự hành
https://youtu.be/k4QQMdzNq2o

Microbit 14: Hai cảm biến cùng lệch thì lùi xe để tìm lại đường
https://youtu.be/x5QVs074pec

Microbit 15: Hai cảm biến cùng lệch thì rẽ phù hợp để tìm lại đường
https://youtu.be/p9c2qdu64FE

Microbit 16: Đọc dữ liệu cảm biến và thông báo khi trời mưa
https://youtu.be/pH4ST29lH7s

Microbit 17: Nếu trời mưa thì đèn sáng, hết mưa thì đèn tắt
https://youtu.be/fDiQicTOIX8

Microbit 18: Phát hiện vật cản, đếm sản phẩm.
https://youtu.be/p53xNbKSGFs

Microbit 19: Cảm biến nhiệt, có chuyển động nhiệt thì đèn sáng.
https://youtu.be/jh4zQXiH5WI

Microbit 20: Robot giữ nhà dùng cảm biến nhiệt. #stayhome #child
https://youtu.be/5zUwwCyq_6M

Microbit 21: Giúp robot không bị rơi cầu thang #stayhome
https://youtu.be/w-Eje_NiKpc

Microbit 22: Chế Pin cho RFRobot và bộ lập trình Microbit lấy từ iPad hỏng #stayhome
https://youtu.be/V8e4rQ3tgrM

Microbit 23: Làm cho Microbit gia nhập internet bằng ESP8266
https://youtu.be/oB3A5DD3q2g

Microbit 24: Xử lý dữ liệu bằng công cụ MATLAB Microbit ESP8266
https://youtu.be/8EpTw6QY5oA

Microbit 25: MatLab-ESP8266 Chuyển độ C sang độ F
https://youtu.be/MUtCFR1td0w

Microbit 26:Vẽ biểu đồ dữ liệu thu được từ cảm biến nhiệt độ cường độ sáng Matlab ESP8266
https://youtu.be/t3UN01OwMP0

Microbit #27:Viết chương trình sử dụng Remote để điều khiển hoạt động Robot
https://youtu.be/WcyBuBiaEOw

Microbit #28: Biến microbit thành cảm biến đo độ ẩm trong đất
https://youtu.be/IvxlKOw2_k4

Microbit #29: Cảm biến đất và tưới cây thông minh
https://youtu.be/Q51V-gq1qJ0

Microbit#30: Điều khiển đóng và mở khóa sử dụng điện thoại bằng cách kiểm tra kết nối bluetooth
https://youtu.be/M5mO_-R9U68