Miner là gì?

Là hệ máy tính cá nhân hoặc chuyên dụng được cài đặt phần mềm để tham gia vào xử lý dữ liệu và được trả công bằng năng lượng token, đồng tiền kỹ thuật số,… thông qua hợp đồng thông minh dựa trên công nghệ Blockchain.

vtms.edu.vn

Disqus Comments