THƯ MỜI THAM GIA DỰ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY KHỞI NGHIỆP VỀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ XEM

#do a barrel roll: hiệu ứng xoay tròn những gì có trong trình duyệt

#askew: nghiêng nội dung trong trình duyệt


#zerg rush: bong bóng rời và xóa dần chữ

#graph for y=sin(x)+cos(x): vẽ đồ thị, thay thế hàm trên để được đồ thị khác.

#the answer to life, the universe and everything: số 42 =??


#distace Ha noi to Ho Chi Minh

Share:

0 nhận xét:

Post a Comment